پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

1 - کبری حاجی زاده، مهدی اتحادی ابری، یدالله احمدی زاده، بابک شکری, 2012, مطالعه گرمای اهمی در برهم کنش لیزرهای فوق سریع با پلاسمای غیر مغناطیده برخوردی دارای چگالی اولیه شیبدار,

کبری حاجی زاده
کبری حاجی زاده

محل خدمت :
    علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^